סיכום

דומני שתרומתי הצנועה בתוספת כתוספת להיסטוריה לעם היהודי תתקבל בהבנה ובהסכמה.
קטע זה לא ידוע לציבור.
מטרת הוצאת חוברת זו (לא לשכוח) מעשיהם התת אנושית מארצות דמוקרטיות כביכול הביאו טרגדיות שהתרחשו בפינת העולם הזה על ידי התנהגותם של ארצות מסוימות באי הצלתם מהגהנום האירופאי בזמנו.
גורל היהודים היה הפקר ובעולם הנאור ראו בזה פתרון.
ברצוני להודות לכל אלו שעזרו טרחו ומצאו עניין במטרת הוצאת חוברת זו.
בתקווה שהעם ילמד לקח מהעבר וייקח את גורלו בידו מבלי להזדקק ולסמך על חסד של האומות.
"אם אין אני לי מי לי"
אין לנו ארץ אחרת