...

פליטי שואה
מאנטוורפן
בהאוונה - קובה


1940 – 1947
דוד איזבוצקי
" אבידה שאינה חוזרת"
חוברת זו הוצאה לזכר הורי היקרים שלחצו עלי לצאת מיד את בלגיה לאחר הכיבוש הנאצי ובכך ניצלתי
מרת נחה בת קלונימית ושרה ז"ל
ר' שרגא פייבל בן יוסף ורחל ז"ל
יהיה זכרם ברוך


"המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו"
(גמרא: סנהדרין, לז, דף א')

לזכר

דודי, ר' יהודה לייב דימנשטין בן קלמן ושרה דימנשטין שהציל אותי איזבוצקי דוד מציפורני הנאצים באירופה בתקופת מלחמת העולם השניה בכך ששלח לי אישור כניסה לאי קובה.
ורעיתו יהודית לבית קלינברד

שהציל אותי איזבוצקי דוד מציפורני הנאצים באירופה בתקופת מלחמת העולם השניה בכך ששלח לי אישור כניסה לאי קובה.יהי זכרם ברוךבהוקרה

לחיילים היהודים ושהתנדבו למאמץ המלחמתי נגד הנאצים הגרמנים והתגייסו במסגרת הצבא הבלגי בשגרירות בקובה בשנת 1941 כשהיו פליטים מבלגיה.

דר' שטולץ שארל
אונטרמן איזי
אקשטיין מרדכי
אורפטר יוסף
איזבוצקי דוד
בר משה
הולנדר מרסל
וייעצ'נר מישל
וינשטין שרל
לנדאו מרסל
פוקס אדי
דר' פטקס
דר' שטולץ שרל
ברמן (לוקסנבורג)

לחיים אנו מאחלים אריכות ימים
ולחסרים, יהי זכרם ברוך.